Üyelik Girişi-Sign Up
Site Haritası-Sitemap
Takvim-Calendar

Hakkımızda

  

               

                      MADENSAN MAKİNA MADENCİLİK VE İNŞAAT
                          Kırma Eleme ve Maden Zenginleştirme Makinaları

       Madensan Makina 1992 yılında Ticaret hayatına başlamıştır.Firmamız makine imalatının yanı sıra sektörde uygulamalı madencilik ve inşaat faaliyetleri yapmaktadır..
       Firmamız, Madencilik uygulamalarında, cevherin yapısını doğru analiz edip buna uygun proses tasarımı ve makine parkı seçimiyle başarılı sonuçlar almanın mümkün olduğu kriterini temel prensip edinmiştir.
Buna bağlı olarak madencilik uygulamalarında yol gösterici olması maksadıyla; Makina imalatı yanı sıra mineraloji tanımlama, maden zenginleştirme  laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.
        Madencilik alanında Ar-Ge ve Mühendislik deneyimi olan firmamız, yurt dışındaki çeşitli Profesyonel Maden Firmalarıyla Ar-Ge temelli madencilik çalışmaları yapmaktadır. Bu uygulamalardan edindiği tecrübelerle  Kırma ve Eleme Makinaları İmalatının yanı sıra, kurşun-çinko, antimon, bakır,demir, manganez, krom, altın madenlerini işlemeye yönelik tamamen Cevherin yapısına uygun özellikte nitelikli Zenginleştirme Makinaları üretmektedir.
        Ayrıca,Yeraltı madenciliğindeki tecrübeleriyle özel ve genel maksatlı makinalar tasarlayıp; Yeraltı çalışmalarında, Maden galerisi içerisinde uzaktan (ofisten) kumanda edilebilen insansız makinalar geliştirmiştir.

          Firmamız, müşteri talepleri doğrultusunda büyük kapasiteli, kırma ve eleme makinaları, mikronize öğütme tesisleri ve makinaları, cevher zenginleştirme tesisleri ve makineleri, yatay döner kalsinasyon fırınları ve yüksek fırınlar üretmektedir.  Bununla birlikte; yukarıda belirtilen tesislerin kurulması için gerekli her türlü altyapı, zemin ıslah çalışması ve inşaatı, tesis binası, (altyapı) yolları, köprüler, kuyular, kuleler, tüneller, su depoları, çelik konstrüksiyon yapılar ve betonarme yapılar inşa etmektedir, bunun için gerekli  teknik bilgi, deneyim, personel ve donanıma sahiptir.

         Firmamız geçmişten bu güne Maden zenginleştirme ile ilgili, demir, krom, manganez, barit zenginleştirme tesislerinde kullanılan Jig makinası modellerini ve kullanıldığı ortamları inceleyip,bu makinaların aksak yönlerini  düzenleyerek,kullanım alanlarını daha da genişletmiştir. Türkiye'de ilk kusursuz, 3 gözlü ve tüm fonksiyonları ayarlanabilen jig makinasını imal etmiştir. Yine Türkiye ve Dünyada ilk olarak; kırma eleme ve jig tesislerini kombine şekilde birleştirerek mobil jig tesisi olarak tasarlayıp üretmiştir ve başarılı sonuçlar almıştır.

         Öte yandan Jig tesislerinin başarılı olamadığı minerallerde,cevher tane iriliğini mikronize boyuta indirgemenin (yüzey genişletmenin) zorunlu olduğu hallerde ise; Mikronize cevher ayrıştırmak maksadıyla cevhere özel, kafes sistemli Jig Makinaları geliştirmiştir.
        Sallantılı masa tesisleri ile ilgili çalışmalar yaparak,sallantılı masa imalatı yanı sıra masa tesisleri yerine kullanılan, masa tesislerinden daha verimli ve yüksek kapasiteli gerektiğinde mobil tesis olarak üretilebilen, multi gravitesel özelliğe sahip algomerasyon sistemli separatörler geliştirmiştir.

         Bunlarla birlikte Türkiye'de ve Dünyanın çeşitli ülkelerinde Kurşun-çinko ve Bakır cevheri Flotasyon uygulamalarını incelemiş olup, bu alandaki mevcut uygulamalardaki eksiklikleri ve farklılıkları yerinde gözlemleyip, alternatif yöntemler geliştirerek; klasik flotasyon uygulamalarına oranla maliyetleri düşürüp, performans ve verimliliği artırıcı yönde başarılı sonuçlar elde etmiştir.Flotasyon tesislerini maliyet ve kullanım pratikliği bakımından daha cazip hale getirmiştir.

          Firmamız, genel amaçlı cevher kurutma fırınları ve kalsinasyon fırınları üretimi yanı sıra ülkemizde demir madenciliği alanında demir cevheri zenginleştirmek için separatör tesisleri tasarım ve üretimi yapmıştır. Bunun ötesinde işin metalurji kısmında blast fırınlar, pelet fırınları, sinter fırınları ve sünger demir tesisleri üretimi de yapmaktadır.

          Madensan Makina,Türkiye'de, bilimsel esaslara dayalı olarak madencilik alanında edindiği tecrübeleri üretmiş olduğu makinalara uygulayabilen, ve bununla beraber sürekliliği olan bir Ar-Ge çalışmasını kendi maden işletmeleri bünyesinde yürüterek sektörde amaca uygun, kusursuz mal ve hizmet ortaya koyabilen ve sektörün gelişmesine katkıda bulunan bir İhtisas firmasıdır.

         Firmamız,dürüst ve ilkeli bir şekilde, benzer türden üretim yapan hiçbir firmayı ve ürünlerini taklit etmeden ; Madencilik Uygulamaları ve Maden Makinaları imalatındaki köklü tecrübelerini ve Profesyonelliğini üretmiş olduğu makinaların kalite ve verimliliğine aktarmış olup, tamamen kendine ait projeleriyle  Başta krom konsantre işletmeleri olmak üzere, kurşun-çinko,bakır, demir,manganez,antimon,kükürt ve Altın madeni işletmelerine yönelik çeşitli Maden Zenginleştirme tesis ve makinaları üretmektedir. Bununla birlikte Agrega işletmelerine yönelik, Kırma-Eleme-yıkama tesis ve makinaları üretmekredir.
         Aynı zamanda firmamızın uygulamalı madencilik yapması dolayısıyla üretmiş olduğu tüm makina ve ekipmanları; İşin doğasına uygun nitelikte özel olarak tasarlayıp; rakip firmaların ürünlerinden daha detaylı, modernize ve kullanım ortamına uygun şekilde üretmektedir.

         Günümüzde;Merkezi Ankara‘da bulunan MADENSAN MAKİNA MADENCİLİK VE İNŞAAT yurt içi ve yurt dışındaki agrega ve maden firmalarına yönelik olarak, Bilimsel temellere dayalı, Cevher tanımlama, proses tasarımı, makina parkı seçimi ve komple tesis projelendirme hizmetleriyle birlikte, Maden Kırma ve Eleme, Maden Zenginleştirme makinaları üretimi ve kurulumu işleri yapmaktadır.
          Ayrıca;kendisine ait maden sahalarında maden işletmeciliği yapan firmamız,Üretim maliyetlerini düşürerek, üretim kalitesini arttırıcı yöndeki çalışmalarının yanı sıra işgücü istihdamı da sağlamak suretiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

 

Döviz Bilgileri-Exchange
AlışSatış
Dolar18.490818.5649
Euro17.910717.9825
Hava Durumu-Weather
Saat-Clock